หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
   
โรงเรียนบ้านท่าสีไค
   
Untitled Document
ภาพกิจกรรม :กิจกรรมวันอาเชียนโรงเรียนบ้านท่าสีไค

โรงเรียนบ้านท่าสีไคได้จัดกิจกรรมวันอาเชี่ยนขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 เพื่อลำลึกถึงวันก่อตั้งอาเชี่ยนซึ่งตรงกับวันที่ 8 สิงหาคม 2555

ในการดำเนินการงานวันอาเชียนของโรงเรียนนั้นโรงเรียนได้จัดแบ่งนักเรียนและครูออกเป็น 10 กลุ่ม 10 ประเทศ และได้จัดทำฐานประเทศทั้ง 10 ประเทศ เสร็จแล้วให้นักเรียนเดินไปเรียนตามฐานประเทศ ซึ่งจัดไว้ในห้องเรียนต่าง ๆ โดยให้ครูแต่ละประเทศเป็นวิทยากร ภาคเช้า เรียน 5 ประเทศ ภาคบ่าย อีก 5 ประเทศ

ผอ.รร.กล่าวเปิดงาน

นำเสนอการแต่งชุดประจำชาติต่าง ๆ พร้อมคำทักทาย ของแต่ละประเทศ

 

แต่งกายประจำชาติ

แต่งกายประจำชาติ

 

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :โรงเรียนบ้านท่าสีไค

ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านดงสรวง ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220

โทรศัพท์ : 0899437318

v 2.0